גלוברמן (אוגמן) לאה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
גלוברמן אהרן
 
גלוברמן (גוטרמן) הדסה
תמונה חסרה
אוגמן זלמן
 
אוגמן חנה
    גלוברמן סנדר   גלוברמן (אוגמן) לאה    
ילדי האישיות המוצגת:   פייגין (גלוברמן) כרמלה    קפיטנוב (גלוברמן) לאה