כהן עראקי מרים
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    כהן עראקי דוד   כהן עראקי מרים    
ילדי האישיות המוצגת:   כהן עראקי יוסף    כהן זכריה יחיא    כהן אהרון