ברקוביץ מרים
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תרצ"ה 1935
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשל"ה 1975
 
 
    ברקוביץ חיים   ברקוביץ מרים    
ילדי האישיות המוצגת:   ברקוביץ שמעון    כנר (ברקוביץ) סוניה    ברקוביץ חנוך    ברקוביץ ראובן    ברקוביץ אריה
שלושה דורות. משמאל: סבתא מרים ברקוביץ, כלתה טליה והנכד עמוס. התרצ"ד, 1934