פרנקל יוסף
שנת לידה: תרס"ט 1909
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה: תרצ"ב 1932
שנת פטירה: תשל"ו 1975
יודילוביץ דוד
 
יודילוביץ (פרימן) צפורה
 
    פרנקל (יודילוביץ) חשובה   פרנקל יוסף    
ילדי האישיות המוצגת:   פרנקל אליעזר    אמית (פרנקל) רם    פרנקל יואל
יוסף וחשובה פרנקל, התרצ"ב, 1932

יוסף פרנקל, תושב נחלת יהודה. פעיל ב"הגנה". היה מעביר את החלב מהמושב אל "תנובה" בתל אביב ובשובו החביא נשק במכוניתו והביאו אל פעילי ה"הגנה" במושב.
בשנת התרצ"ב, 1932, עזב לתל אביב שם היה לסוכן פירות וירקות בסיטונות. גם כאן המשיך בפעילותו ב"הגנה" - היה נוסע ללבנון ולסוריה לקנות סחורה ואוסף ידיעות עבור ה"הגנה". בביתו בתל אביב, בתקופת המאורעות (התרצ"ו, 1936) היה ביתו מרכז לאחסנת הנשק.