ישראלי רוחמה
שנת לידה: תרס"א 1900
שנת הגעה למושבה: תרפ"ט 1929
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מורה
שנת עזיבה: תר"צ 1930
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשמ"א 1981
מקום קבורה: ישראל, ירקונה
השתייכות לקבוצות
 
יזרעאלית אליהו
 
יזרעאלית צייטל צילה
      ישראלי רוחמה    
ילדי כיתתה של רוחמה ישראלי, פורים התרפ"ט, 1929
הקדשה על ספרו של ביאליק, שניתן למורה רוחמה, מילדי כיתתה, התרפ"ט, 1929