גורדון (זאלקינד) חיה רבקה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה: תרנ"א 1891
שנת הגעה למושבה: תרנ"ז 1897
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה: תר"ע 1910
שנת פטירה: תרע"ב 1912
גורדון שלמה
 
תמונה חסרה
 
    גורדון אריה לייב   גורדון (זאלקינד) חיה רבקה    
ילדי האישיות המוצגת:   גורדון יעקב    ליפשיץ (גורדון) בתיה