בן עמי (יודילוביץ) שם
שנת לידה: תרס"ה 1905
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשס"ה 2005
דטלצוייג דוד
 
דטלצוויג (לוי) אסתר רבקה
יודילוביץ דוד
 
יודילוביץ (פרימן) צפורה
    בן עמי (דטילצויג) רחל   בן עמי (יודילוביץ) שם    
ילדי האישיות המוצגת:   בן עמי אדי    בן עמי אוריאל
שם בן עמי הספורטאי