קאושנסקי רינה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
קאושנסקי יצחק
 
קאושנסקי (מרגלית) דבורה
      קאושנסקי רינה    
רינה קאושנסקי (יושבת שורה ראשונה, שלישית מימין), כתה ג-3, בית הספר העממי ("חביב"). מורה חנה אברהמית.
צלם: פוטו יונה