בלקינד מאיר
שנת לידה: תקפ"ז 1827
שנת עלייה: תרמ"ז 1887
שנת הגעה למושבה: תרמ"ז 1887
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה: תרמ"ט 1889
לאן עזב: ישראל, יפו
שנת פטירה: תרנ"ח 1898
גלסטוק שמעון דב
 
בלקינד אליהו
 
    בלקינד (גלצטוך) שפרה   בלקינד מאיר    
ילדי האישיות המוצגת:   חנקין (בלקינד) אולגה    פינברג (בלקינד) פאני    בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה    בלקינד ישראל    בלקינד שמשון
ילדי מאיר ושפרה בלקינד (מימין לשמאל פאני, ישראל, אלכסנדרה, אולגה ושמשון), 25 שנה לעלייתם לארץ, ראשית שנות העשרים (למאה ה-20)

מאיר בלקינד נולד בלהויסק, פלך מינסק, רוסיה הלבנה. מורה עברי ב"חדר המתוקן", שלימד את בניו ובנותיו עברית ותנ"ך וחינכם ברוח חיבת ציון. בשנת התרמ"ז, 1887, עלה לארץ בעקבות ילדיו הביל"ויים והתיישב בראשון לציון. שנתיים מאוחר יותר עזב ליפו. סייע לבנו, ישראל בלקינד, בבית הספר העברי שהקים ביפו. חבר ב"ברית המורים" (שקדמה להסתדרות המורים).
נפטר ביפו ונטמן בבית העלמין הישן (בעג'מי). בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כשגזרו השלטונות על פינוי בית הקברות, העבירו בניו את עצמותיו לקבורה בבית העלמין הישן בראשון לציון.