קוריטובסקי מינה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
 
    קוריטובסקי יצחק   קוריטובסקי מינה    
ילדי האישיות המוצגת:   קוריטובסקי ראובן ריכרד    פיכטלברג (קוריטובסקי) ברכה ברטה