ולד (מורגנשטרן) דרורה
שנת לידה: תש"ה 1945
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשע"ב 2012
 
תמונה חסרה
מורגנשטרן חיים
 
מורגנשטרן (לפצקי, אברהמית) חנה
    ולד עמוס   ולד (מורגנשטרן) דרורה    
ילדי האישיות המוצגת:   כהן (ולד) טלי    ולד רמי    רז (ולד) ענבל
דרורה מורגנשטרן (יושבת שורה ראשונה שלישית מימין), פורים בגן פולה בשכונת אברמוביץ, התש"ח, 1948
דרורה מורגנשטרן (שורה עליונה חמישית משמאל) סיום גן פולה 1948