גרבובסקי (יצחק) הרברט
שנת לידה: תרע"ג 1913
מקום לידה: גרמניה
שנת עלייה: תרצ"ו 1936
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשה"ב 1991
זליגסברג ברטולד
 
זליגסברג לאה
גרבובסקי מנחם
 
גרבובסקי זלמה
    גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   גרבובסקי (יצחק) הרברט    
ילדי האישיות המוצגת:   כהן ארזי (גרבובסקי) רחל רלי
הרברט גרבובסקי במחנה שבויים בגרמניה במלחמת העולם השנייה
אישור הצלב האדום על תקופת השבי של הרברט גרבובסקי

הרברט נולד בברטנשטיין, גרמניה ועבד בעיצוב חלונות ראווה.
בשנת 1936, תרצ"ו, נישא למרגוט קרונהיים ויחד עלו בני הזוג לארץ ישראל, בה עבד הרברט בפרדסנות.
בשנת 1940, ת"ש, התגייס לצבא הבריטי, במסגרתו נפל בשבי הגרמנים בשנת 1942, תש"ב, ושהה בכלא 4 שנים, (בקלמנטה יוון).
בשלהי 1944, תש"ד, הצליח לברוח מן השבי ובמהלך הבריחה הגיע לפראג במאי 1945, תש"ה. משם הטיסו אותו האמריקאים לצרפת ומשם לאנגליה.
על היותו שבוי מלחמה ועל כך שהצליח לברוח מהשבי, זכה הרברט לקבל ממשלת הוד מלכותו המלך ג'ורג' ה-6 , מדליות וציונים לשבח.
בשובו ארצה, נישא בשנית לניטה ויחד אימצו בשנת 1951, תשי"א, את רחל (רלי).