זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
שנת לידה: תרס"ג 1903
מקום לידה: אוקראינה, חרסון
שנת עלייה: תרפ"ו 1926
שנת הגעה למושבה: תרפ"ו 1926
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: גננת
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשנ"ה 1995
זוסמנוביץ מרדכי
 
זוסמנוביץ יפה שיינה
גורניק הלל
 
גורניק טובה גיטל
    זוסמנוביץ ברוך   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה    
ילדי האישיות המוצגת:   ביגלמן (זוסמנוביץ) רות    זוסמנוביץ עמוס
בגנון של מרים מניה זוסמנוביץ. התשי"ח, 1958