אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה
שנת לידה: תרס"ה 1905
שנת עלייה: תרצ"ח 1938
שנת הגעה למושבה: תרצ"ח 1938
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשס"א 2001
אופנהיים משה
 
אופנהיים רבקה
זוסמנוביץ מרדכי
 
זוסמנוביץ יפה שיינה
    אופנהיים מנחם מנדל   אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה    
ילדי האישיות המוצגת:   אופנהיים אורי    אופנהיים גדעון
רעיה ומנדל אופנהיים ובנם הבכור אורי. במרכז: מרדכי זוסמנוביץ. שנות הארבעים (למאה ה-20)
רעיה אופנהיים והוריה על מרפסת בית היסמן
רעיה אופנהיים (עומדת שנייה מימין) ובני משפחות אופנהיים, שניידר ומאייר בחצר בית היסמן, ראשית שנות העשרים (למאה ה-20)