פרידמן (ינקלביץ) מיכל
שנת לידה: תש"ב 1942
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
ינקלביץ פנחס זליג
 
ינקלביץ (חיימוביץ) זהבה
    פרידמן נפתלי   פרידמן (ינקלביץ) מיכל    
מיכל ינקלביץ (גוש מרכזי, שורה שנייה מלמטה, ראשונה מימין) בתמונת מחזור תשט"ז, 1956