ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב
שנת לידה: תרל"ו 1876
מקום לידה: רוסיה
שנת עלייה: תרמ"ד 1884
שנת הגעה למושבה: תרמ"ה 1885
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: איכר
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תרנ"ט 1898
מדליה מרדכי
 
מדליה (שפרן) ליבה
ברניצקי (ברלניצקי) נתן
 
ברניצקי (ברלניצקי) דובה דאבע
    כהן (ברלניצקי, מדליה) מרים מניה מלכה   ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב    
ילדי האישיות המוצגת:   יודילוביץ (ברלניצקי) יהודית
אריה ברלניצקי (שורה עליונה שני משמאל) בתמונת חברי האורקסטרה, התרנ"ה, 1895

יהודה אריה לייב ברלניצקי נולד ברוסיה. עלה עם משפחתו לארץ בשנת התרמ"ד, 1884, ושנה מאוחר יותר הגיעו לראשון לציון.
עבד במשק אביו ולמד ב"פרדס הברון" להיות גנן. שלמה שבא ודן בן אמוץ, בספרם "ארץ ציון ירושלים", מביאים סיפור גבורה אשר סופר בעיתון "הצבי" בשנת תרנ"ה, 1895, ומתייחס ל"יהודה ברלינסקי" הוא יהודה אריה לייב ברלניצקי: בדרכו יחידי בעגלה מפתח תקוה לראשון לציון, כך הם מספרים, התנפלו עליו שלושה בדואים חמושים ברובה. יהודה לייב בן ה-19 הצליח להכותם והכניעם בתום מאבק שנמשך כמחצית השעה. ומסיימים כותבי הרשימה בקריאת "חזק ואמץ" לבחור האמיץ.
יהודה לייב נפטר מקדחת והוא בן 23. בתו שנולדה לאחר מותו נקראה יהודית.