פירשט גודל
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה: נספה בשואה
 
פירשט אפרים דוד
 
פירשט לאה
      פירשט גודל    

ידוע לנו על גודל פירשט כי במהלך מלחמת העולם השנייה נסע מלודז' עם גיסתו (אשת אחיו אבא) לעיירת הולדתה של הגיסה בצ'בז'שין במחוז לובלין, אך הם לא שרדו. מקום קבורתו אינו ידוע.