ווטרמן (סימון) בטסי בתיה
שנת לידה: תרנ"ו 1896
מקום לידה: אנגליה
שנת עלייה: תר"פ 1920
שנת הגעה למושבה: תרצ"ג 1933
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשמ"ב 1982
ווטרמן (וואסר) נתן
 
ווטרמן צפורה
תמונה חסרה
סימון רפאל
 
סימון נחה
    ווטרמן אליהו   ווטרמן (סימון) בטסי בתיה    
ילדי האישיות המוצגת:   ווטרמן רפאל    בסביץ (ווטרמן) ניצה נחה