שצקי שמואל
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשע"ז 2017
השתייכות לקבוצות
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    שצקי אילנה   שצקי שמואל