דודזון יואב
שנת לידה: תרנ"ז 1897
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: איכר, פרדסן
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשמ"א 1981
ריבקס מנשה
 
ריבקס חיה טובה
דודזון (ריבקינד) מנחם מנדל
 
דודזון (קיימוביץ) חיה
    דודזון (ריבקס) אידה   דודזון יואב    
ילדי האישיות המוצגת:   עופר (דודזון, הרשקוביץ) נחמה    אהל (דודזון) תמר    דודזון מנחם חם    דודזון (משקה) מנשה
יואב ואידה דודזון בצעירותם
יואב ואידה דודזון (משמאל למעלה) ובתם נחמה, אמו חיה (למטה שנייה משמאל) ובני משפחת ויגודסקי, ראשית שנות השלושים (למאה ה-20)
יואב דודזון וילדיו על "הרכב" המשפחתי
האחים דודזון (יושבים לפנים) וצאצאיהם
"גן הפרדס" (ברחוב בלקינד), על ע"ש יואב ואידה דודזון.

יואב דודזון נולד בראשון לציון. למד ב"חדר", בבית הספר העממי ("חביב") במושבה ובבית הספר החקלאי מקוה ישראל. חקלאי ופרדסן.
כנער צעיר, לאחר מות אביו, החל לעזור בפרנסת המשפחה ועבד בהובלת יין בחביות ליפו ובהובלת שקדים לירושלים. מאוחר יותר, עבד בחדרה בהובלת עצי אקליפטוס כרותים לתחנת הרכבת בטול כרם, שם עובדו במנסרה לאדנים עבור פסי הרכבת.
בשנת התר"פ, 1920, יחד עם עוד חברים, עבד כקבלן למילוי חביות יין ביקב והכנתן למשלוח לחוץ לארץ. משחלה, עזב את עבודתו זו ונתמנה לשומר ראשי בכרמי ראשון לציון. בתקופת המאורעות (1921) היה לשומר רוכב (גפיר) במשטרה הבריטית.
אחרי נישואיו, במקביל לפיתוח משקו הפרטי, קיבל לחכירה מוועד המושבה (יחד עם ז' חביב וא' בקר) את פרדס המושבה לצורך עיבודו ומכירת יבולו.
לאחר מכן, נטע את פרדסיו והקים בחצרו רפת ולולים. אחרי קום המדינה, הקים מחוץ לגבולות המושבה מטע ומשק נטיעות מגוון שעובד בטכנולוגיות מודרניות.
לזכותו של יואב דודזון פעילות ציבורית ענפה: חבר ב"הגנה" ובוועדת השמירה; חבר בוועד המכבי; כיהן בוועד החקלאי; פעיל באגודת "פרדס" ובהנהלתה; ב"קופה החקלאית"; במועצה לשיווק פרי הדר ובהתאחדות האיכרים.
חבר בוועדת השמות של העירייה.