שפירא (קרוגליאק) חנה אנה אתל
שנת לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה: נספתה בשואה
שפירא ראובן
 
שפירא צביה
תמונה חסרה
קרוגליאק אלחנן
 
    שפירא יעקב   שפירא (קרוגליאק) חנה אנה אתל    
ילדי האישיות המוצגת:   שפירא ראובן רוברט    שפירא אברהם ג'ורג    מיכאלי (שפירא) סופי תרז