שקובסקי (זוסמן) יפה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
שקובסקי שאול הכהן
 
שקובסקי (ליבוביץ) קלרה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
זוסמן יוסף
 
זוסמן יונה יענטי
    שקובסקי דוד   שקובסקי (זוסמן) יפה    
ילדי האישיות המוצגת:   היגזי (שקובסקי) שאולה    גיל עד (שקובסקי) אהובה