מיצמכר משה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשנ"ד 1994
גיל יחיאל נחום
 
גיל לאה גיטל
תמונה חסרה
תמונה חסרה
מיצמכר אלטר
 
מיצמכר (ידיס) חיה שרה
    מיצמכר (גיל) הינדה הדסה   מיצמכר משה