אפרתי (מיצמכר) מלכה דוברה
שנת לידה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תש"ג 1943
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
מיצמכר אלטר
 
מיצמכר (ידיס) חיה שרה
    אפרתי מאיר   אפרתי (מיצמכר) מלכה דוברה    
מלכה מיצמכר (יושבת בשורה שנייה מלמטה, שלישית מימין) בכתה ג', בית הספר העממי ("חביב") ראשון לציון שנות העשרים למאה ה-20