כהן (רייטר) שרה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
כהן (קוהן) יוסף יוליוס
 
כהן (נוסבאום) מלכה מיטה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    כהן נפתלי היינץ   כהן (רייטר) שרה