קטלובסקי (צרפין) סימה
שנת לידה: תרנ"ט 1899
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תש"ז 1947
קטלובסקי שלמה זלמן
 
קטלובסקי חיי
תמונה חסרה
צרפין חיים
 
    קטלובסקי משה   קטלובסקי (צרפין) סימה    
ילדי האישיות המוצגת:   קטלובסקי יצחק    קוטב יעקב מרדכי    קטלובסקי שמואל    אניספלד (קטלובסקי) חיה