וולפוביץ משה
שנת לידה: תרע"ט 1919
שנת עלייה: תש"ו 1946
שנת הגעה למושבה: תש"ו 1946
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: חייט
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשנ"ט 1998
מימון דב בוריס
 
מימון פסיה פנינה
וולפוביץ זאב
 
וולפוביץ חיה
    וולפוביץ (מימון) עשירה רחל   וולפוביץ משה    
ילדי האישיות המוצגת:   רגב (וולפוביץ) זאב    לוי (וולפוביץ) פנינה    רגב (וולפוביץ) יאיר