חינקין יצחק
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    חינקין רעיה   חינקין יצחק    
ילדי האישיות המוצגת:   חינקין (חנקין) יחזקאל