ריינגולד (קימל) עליזה
שנת לידה:
מקום לידה: ישראל, תל אביב
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשע"ז 2017
ריינגולד משה
 
ריינגולד חנה
קימל נתן טוני
 
קימל (פרקס) ברכה ברטה
    ריינגולד דני   ריינגולד (קימל) עליזה    
ילדי האישיות המוצגת:   ריינגולד ליאור    ריינגולד רונן    סורסקי (ריינגולד) ליאת
עליזה קימל (גוש ימין, שורה שנייה מלמעלה,רביעית מימין) בוגרת מחזור תשי"ג, 1953