פורת (זמל) יעל
שנת לידה:
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה: תשס"ה 2005
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
זמל חיים היינץ
 
זמל (לבנשטיין) עדה הילדנרד
    פורת משה   פורת (זמל) יעל