גורליק (פרידמן) שלומית
שנת לידה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
גורליק אורי
 
גורליק (חוינה) עדנה
תמונה חסרה
פרידמן עמנואל
 
פרידמן (רובשקין) אראלה
    גורליק רן   גורליק (פרידמן) שלומית    
ילדי האישיות המוצגת:   גורליק עמית    גורליק עומר    גורליק עדי