פורטר פאני פנינה
שנת לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
פורטר משה
 
 
    פורטר יצחק   פורטר פאני פנינה    
ילדי האישיות המוצגת:   פורטר דוד