בריל (כהן) יהודית
שנת לידה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
כהן זכריה
 
כהן יונה
    בריל אליעזר   בריל (כהן) יהודית