לנדוי שמואל
שנת לידה: תרמ"ח 1888
שנת עלייה: תרע"א 1911
שנת הגעה למושבה: תרע"ד 1914
מקום מגורים במושבה: בית יעקבזון שרה, בית פנחסביץ
עיסוק: איכר
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשי"ג 1953
פנחסוביץ מרדכי
 
פנחסוביץ (איכילוב) רבקה
לנדוי דב ברעל
 
לנדוי (וסרמן) טובה גיטל
    לנדוי (פנחסוביץ) שולמית   לנדוי שמואל    
ילדי האישיות המוצגת:   לנדוי יוסף    שמוטקין (לנדוי) טובה
שמואל ושלומית לנדוי וילדיהם טובה ויוסף.
שמואל לנדוי (משמאל), בתחרות שחמט.

שמואל לנדוי נולד בבוקובינה, רומניה. טרם עלייתו למד פילוסופיה באוניברסיטת וינה. עם בואו ארצה החל לעבוד בשמירה וכפועל בפרדסי חדרה. בהמשך עבר להתגורר בראשון לציון בה הפך לפרדסן וכורם. היה חבר בוועד החקלאי, שימש כראש הוועד והיה נציג במוסדות התאחדות האיכרים.
על קברו כתבו בני משפחתו :"מן העט בגולה אל האת במולדת".