בן טובים (בנטובים) חיים
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תרפ"ח 1928
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מורה
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
השתייכות לקבוצות
 
 
      בן טובים (בנטובים) חיים    
המורה חיים בן טובים (משמאל) וכיתתו בטיול במכונית של חברת "יהודה", התרפ"ח, 1928
חיים בן טובים עם כיתתו, התרצ"ב, 1932