כהן מנחם
שנת לידה: תרל"ד 1874
שנת עלייה: תרנ"א 1891
שנת הגעה למושבה: תרס"א 1901
מקום מגורים במושבה: ע"י בית מרקוביץ
עיסוק: איכר
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"ב 1942
מדליה מרדכי
 
מדליה (שפרן) ליבה
הכהן יהושע
 
    כהן (ברלניצקי, מדליה) מרים מניה מלכה   כהן מנחם    
ילדי האישיות המוצגת:   כהן יהושע    כהן ירמיהו    כהן מרדכי    כהן בועז    כהן עמרם    רובשקין (כהן) שושנה
משפחת מנחם ומניה מלכה כהן

מנחם כהן נולד ברוסיה, פלך מוהילוב, בעיירה ביחוב.
עלה לארץ עם משפחתו בשנת התרנ"א, 1891.
התיישב בקסטינה (באר טוביה) והיה לאיכר.
בשנת התרס"א, 1901, עם נישואיו למניה מרים ברלניצקי, עבר לראשון לציון.
היה איכר, כורם ופרדסן ועסק גם בגידול טבק.
בתקופת מלחמת העולם הראשונה היה רוכב על חמורו, בשליחויות של המושבה, לירושלים ולא אחת סיכן את חייו. חבר בוועד המושבה בשנת תרע"ט, 1919, ובמועצת העיר בשנים תרפ"ו-תרפ"ז, 1927-1926; חבר הוועד החקלאי; בהנהלת בנק הלוואה וחיסכון; בלשכת בני ברית. פעמים רבות התמנה כאפוטרופוס ליתומים ואלמנות וטיפל בהם מתוך דאגה אמיתית.

מקורות לציוני דרך
רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם (רשימת "אזרח" בעל אחוזה), תרס"א, 1901. ע2- 1/2 (1). ארכיון המוזיאון.
אוספים אישיים, תיקי מפתח. ארכיון המוזיאון.
יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.
פרימן, א"מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים.
תדהר, דוד. אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, תל אביב: ראשונים (תדהר), 1947.