גשן יוסף
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
ים שחור (צרמנוביץ) אברהם
 
ים שחור (דודזון) לאה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    גשן (ים שחור) שרה   גשן יוסף