גטניו פנחס
שנת לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
קלדרון אהרון
 
קלדרון (בזה) אסתר
 
    גטניו (קלדרון) פרחיה   גטניו פנחס    
ילדי האישיות המוצגת:   גטניו גבריאל    ברזילי (גטניו) שושנה    נחמן (גטניו) אסתר    מוריה (גטניו) בהירה    גטניו אהרון    שלם (גטניו) כוכבה