קלדרון מרדכי
שנת לידה: תרפ"ה 1925
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: חבר "אגד"
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשע"א 2011
מקום קבורה: ישראל, אשדוד
חריס שלמה
 
חריס רבקה
קלדרון אהרון
 
קלדרון (בזה) אסתר
    קלדרון (חריס) עליזה   קלדרון מרדכי    
ילדי האישיות המוצגת:   מרגלית שמזה (קלדרון) אסתר    קלדרון רון
מרדכי קלדרון (למטה משמאל) עם אחיו ואחיותיו ראשון לציון, התר"צ, 1920
מרדכי קלדרון (עומד ראשון מימין בשורה שנייה מלמעלה), כתה ה' בית הספר העממי בראשון לציון, הת"ש, 1940.
מרדכי קלדרון (משמאל) בעת השירות בצבא הבריטי ליד הפירמעדות במצרים, התש"ב , 1942
מרדכי קלדרון נהג ב"אגד"

מרדכי מוטקה קלדרון נולד בראשון לציון. למד בבית הספר העממי (חביב).
כחבר ב"הגנה" נמנה ערב קום המדינה, ביולי 1947, עם משתתפי הקרב הקשה בכפר הערבי סוכריר הסמוך לאשדוד. בקרב זה נפלו אחד עשר לוחמי ה"הגנה" בני ראשון לציון.
את ביתו הקים בראשון לציון. עבד כנהג ב"דרום יהודה" ובהמשך, ב"אגד". בשנת 1982 עזב לאשדוד ועבד שם כנהג בחברת "מטיילי אשדוד".