קלדרון יעקב
שנת לידה: תרע"א 1911
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: רפתן, שומר
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשל"ח 1978
 
קלדרון אהרון
 
קלדרון (בזה) אסתר
    קלדרון (קמחי) בהירה   קלדרון יעקב    
ילדי האישיות המוצגת:   שטראוס (קלדרון) שושנה    דלריאה (קלדרון) ברכה    קלדרון משה
יעקב בקבוצת הכדורגל של מכבי ראשון לציון
במשק: יעקב קלדרון ובנו משה
 
יעקב קלדרון היה צייד חובב. את בשר הציד מכר למסעדות שכן רעייתו סירבה להכניס בשר לא כשר למטבחה.
כשהיה נתפס על ידי האנגלים, היו מחרימים את נשקו אולם בשל ידידותו עם קצינים אנגליים, היה מקבל את הרובים בחזרה.
על שמו של יעקב קלדרון קראו מועדון ציד ב"חי כיף" ברמת אליהו.
 
 

יעקב קלדרון נולד בראשון לציון. בצעירותו שחקן כדורגל. ניהל את הרפת בחצר בית אביו שליד השוק.
בשנת 1941, התש"א, התיישב בנחלת יהודה והיה גם שם לבעל רפת. מאוחר יותר, העביר את הרפת ל"גן הרצל" בראשון לציון.
יעקב קלדרון היה גשש ומשנגנבו פרות ממשקים, היה מצליח להחזירן לבעליהן בזכות מומחיותו זו. בנוסף גם עסק בציד.