בן ברק (גולני) מכבית
שנת לידה: תרע"ט 1919
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשי"ח 1958
בן ברק אהרון
 
בן ברק (פקר) שושנה
גולני (יגולניצר) יצחק אברהם
 
גולני (זייד) שולמית
    בן ברק איתמר   בן ברק (גולני) מכבית    
ילדי האישיות המוצגת:   בן ברק צור    בן ברק יואב    בן ברק אסף
מכבית גולני בילדותה התר"פ - 1921
מכבית ואיתמר בן ברק עם ילדיהם