מדורסקי אהרון
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מרקוביץ יצחק
 
מרקוביץ (חזונוביץ) יענטל
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    מדורסקי (מרקוביץ) שושנה   מדורסקי אהרון    
ילדי האישיות המוצגת:   מדורסקי צבי