ויצברד אליקים
שנת לידה: תרכ"ט 1869
מקום לידה: ואלוזין
שנת עלייה: תרס"ב 1902
שנת הגעה למושבה: תרס"ד 1904
מקום מגורים במושבה: בית העדה
עיסוק: רופא
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תרצ"ה 1935
השתייכות לקבוצות
חומה ברוך
 
חומה שרה טויבא
ויצברד אברהם
 
ויצברד חנה
    ויצברד (חומה) אידה יהודית   ויצברד אליקים    
ילדי האישיות המוצגת:   ויצברד אליפלט    ויצברד אברהם
מכתב ההוקרה מוועד המושבה לד"ר ויצברד, 1905 (ראו בציוני דרך)
ד"ר אליקים ויצברד ואשתו אידה (עומדים משמאל) ובני משפחות ויצברד ואוסטשינסקי, שלהי שנות העשרים (למאה ה-20)

אליקים ויצברד נולד בוולוז'ין שברוסיה הלבנה. למד ב"חדר" וב"ישיבה הגדולה". משהחל להתעניין בהשכלה כללית, נאלץ לעזוב את הישיבה ואת משפחתו. התקבל ללימודים בגימנסיה הממשלתית בליבאו שבלטביה אולם בגלל ריב עם מורה אנטישמי גורש מהגימנסיה. את לימודיו התיכוניים למד בקרקוב ובאוניברסיטת וינה למד רפואה והוסמך כרופא.
בשנת התרס"ב, 1902, עלה לארץ, נבחן באוניברסיטת איסטנבול וקיבל רישיון לעבוד כרופא בממלכה העות'מנית. עבד כרופא בירושלים ובשנת התרס"ד, 1904, התיישב בראשון לציון והיה לרופא המושבה. כתב עליו תדהר (אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, כרך ט', עמ 3261): "נתפרסם בתור רופא טוב בסביבה הקרובה והרחוקה, ואף בישובים לא יהודיים, ואפילו במחנות אהלי קדר, היו באים רבים לבקש ממנו מרפא למחלותיהם". וכשגויס בתקופת מלחמת העולם הראשונה לשירות בצבא, נענו השלטונות לבקשתם של רבים רבים וויתרו על גיוסו, אך הוטלה עליו האחריות הרפואית על הצבא התורכי החונה בעורף. "ומאז היה נוסע בתמידות בכל רחבי האזור מבאר טוביה ורוחמה בדרום ועד בן שמן ופתח תקוה בצפון להביא מרפא לחולים".
בראשון לציון כיהן כחבר בוועד המושבה; עמד בראש הוועד לשמירת הבריאות; עמד בראש "חברת לינת צדק" שהגישה, בעזרת מתנדבים, עזרה לחולים ממשפחות דלות אמצעי; נמנה עם מניחי היסוד להסתדרות הרפואית אולם שמו נעדר מרשימת המייסדים "עקב מקרה דחוף שבגללו לא השתתף באסיפת היסוד" (מסכת הרופאים עמ' 751).
בשנת התרפ"ב, 1922, עבר לעבוד כרופא פרטי. בתקופת מאורעות תרפ"ט, 1929, ארגן קבוצות לעזרה ראשונה והקים תחנה לטיפול בפצועים. עם כיבוש הארץ על ידי האנגלים ולקראת תום המלחמה, משהובאו פצועים רבים לבית העם בראשון לציון, התארגנה ביוזמתו קבוצת צעירות לטיפול בהם.

בפורים אתתל"ו, 1905, כותבים אל ד"ר אליקים ויצברד מ"עדת ראשון-לציון", קרי: ועד המושבה, כדלהלן:
"כבוד האדון הנכבד והיקר איש רב פעלים הרופא המהולל ד"ר אליקים וויצבארד נ"י רופא המושבה ראשון לציון.
אדון נעלה ורופא נכבד!
בזה המכתב אנו באים להביע לרכ"מ את רגשי הכרת תודה ושבעת רצון, שמרגישה המושבה לפעולת אדוננו בתור רופא שהפיק רצון באופן נעלה מאד.
ומצאנו לחובה, לגלות זה באות מוחשי בתשורה דלה בשעון, שיזכירו תמיד את רגשי האמון והיקר של כל בני המושבה בכל עת ובכל שעה.
יקבל נא ברצון את המנחה קטנת ערך הזאת שהיא שלוחה ממוקיריו המכבדים אותו מאד מאד.
בברכת ציון" [חתימות]