סגל יוסף
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
וכסלר משה
 
וכסלר ליפשה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    סגל (וכסלר) רבקה   סגל יוסף