זיידמן (גולדברג) חיה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מורה
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
זיידמן פליקס
 
זיידמן פרידה
תמונה חסרה
גולדברג יעקב יוסף
 
גולדברג (קפלן) חנה
    זיידמן רפאל   זיידמן (גולדברג) חיה