הורביץ (יפה) רבקה מלכה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תרצ"ו 1936
הורביץ בצלאל אליעזר
 
יפה חיים יוסף
 
    הורביץ אריה ליב   הורביץ (יפה) רבקה מלכה    
ילדי האישיות המוצגת:   הורביץ רוממתי עזר    בן אריה (הורביץ) שרה    הורביץ שאר ישוב    הורביץ עברית-חיה    טרגן (הורביץ) צפורה    יעקובי-גיקובס (הורביץ) לביאה
רבקה הורביץ וילדיה