הורביץ אריה ליב
שנת לידה: תרכ"ב 1862
שנת עלייה: תר"ן 1890
שנת הגעה למושבה: תרנ"ח 1898
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מורה
שנת עזיבה: תרס"ד 1904
לאן עזב:
שנת פטירה: תרס"ו 1906
השתייכות לקבוצות
יפה חיים יוסף
 
הורביץ בצלאל אליעזר
 
    הורביץ (יפה) רבקה מלכה   הורביץ אריה ליב    
ילדי האישיות המוצגת:   הורביץ רוממתי עזר    בן אריה (הורביץ) שרה    הורביץ שאר ישוב    הורביץ עברית-חיה    טרגן (הורביץ) צפורה    יעקובי-גיקובס (הורביץ) לביאה

אריה ליב הורביץ נולד באיישישוק, פלך וילנה. התמסר שם ללימוד עברית ושימש מורה. היה מזכיר אגודה ציונית בשם "תומכי האדמה בארץ הקדושה" ועודד מתן תרומות למען הפועלים בארץ ישראל ואמנם, בכספי התרומות הוקמה שכונת "מנוחה ונחלה" ברחובות. היה ציר בוועידת וילנה של חובבי ציון.
בשנת התר"ן, 1890, עלה לארץ והחל לעבוד בהוראה ביפו שם דרש שהלימודים יתנהלו בעברית. בהמשך, לימד בעקרון (מזכרת בתיה) ובשנת התרנ"ח, 1898, היה למורה בראשון לציון.
במסגרת פעילויותיו ערך את ההגהות למילונו של גרזובסקי-גור; היה חבר בוועדת התרבות במושבה והרצה בבית העם בנושאי יהדות.
שש שנים לאחר בואו לראשון לציון עבר ללמד בבית ספר כי"ח (כל ישראל חברים) ביפו ומשנאסר עליו ללמד בשל מצב בריאותו, היה לספרן בספריית "שער ציון". תרגם לעברית את שיעורי פראבל עבור הגננות העבריות.