מרקוס סיביל
שנת לידה: תרס"ג 1903
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשנ"ה 1995
מרקוס יוסף אהרון
 
מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    מרקוס ויליאם   מרקוס סיביל    
ילדי האישיות המוצגת:   מרקוס גרי הרי