רשימות קבוצתיות
חברי ועד חלוצי יסוד המעלה   בעלי אחוזה שלא התגוררו במושבה   קבוצת עלייה: אורפלים
החתומים על ספר התקנות תרמ"ב   פקידי הברון   קבוצת עלייה: התימנים
מייסדי ראשון-לציון   מוכתרים   קבוצת עלייה: עולי גרמניה
ראשי הוועד   רבנים ושו"בים (שוחטים ובודקים)   אזרחי כבוד
ראשי המועצה   רופאים   רשימת חברי עמותת המוזיאון
ראשי העירייה   רוקחים   רשימת מנהלי המוזיאון
קבוצת עלייה: הביל"ויים   מיילדות   מתיישבי נחלת יהודה
החתומים על ספר התקנות תרנ"ז   מורים בבית הספר העברי הראשון וגננות בגן הראשון