החתומים על ספר התקנות תרמ"ב
"ספר התקנות למושבה 'ראשון לציון' נוסד על ידי ועד חלוצי יסוד המעלה, בשנת תרמ"ב".

התקנה הראשונה:
"מטרת מיסדי המושבה להיטב המצב החומרי והמוסרי של בני העדה, והיו למופת לאחינו בני ישראל הבאים להאחז בא"הק, לעורר לבות עמנו לישוב א"י ובנין הריסת הלאום, ולעזור בכל יכולתם למיסדי מושבות אחרות בעצה ובפועל".

הנושאים שבהם עוסקות התקנות הנוספות:
* העדה
* האסיפה הכללית
* בית ועד הנבחרים
* חובות בני המושבה לעדה כולה וכן איש לרעהו.
מקורות
פרימן, א. מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים, עמ' 3.
החתומים על ספר התקנות משנת התרמ"ב ושנות לידתם ופטירתם
תר"ג-תרע"א, 1911-1843
נפטר: תרמ"ט, 1889
תקצ"ח-תרמ"ד, 1883-1838
תר"ח-תרס"ז, 1906-1848
תר"ב-תרנ"ד, 1893-1842
תרכ"ב-תרצ"ג, 1933-1862
תרכ"ב-תרפ"ט, 1929-1862
תקצ"ב-תרנ"ח, 1898-1832
תרכ"ב-תרס"ט, 1909-1862
תרט"ו-תרס"ב, 1902-1855
תרי"א-תר"פ, 1920-1851
תר"ו-תרפ"ד, 1924-1846
נולד: תרמ"ט, 1889
תר"ו-תרע"ה, 1915-1846